Celtic Sociolinguistics Symposium III

16 – 17 November | Samhain 2018

Áras na Gaeilge

National University of Ireland, Galway | Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Sponsored by | Urraitheoirí ag

 

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta

Registration / Clárú

Registration form available here / Foirm chláraithe ar fáil anseo

Clár / Programme

Conference schedule available here: Programme/Clár  | Clár comhdhála ar fáil anseo: Programme/Clár

Ionad / Venue

Travel information and campus map available here | Eolas taistil agus léarscáil an champais ar fáil anseo

Príomhchainteoirí / Keynote Speakers

Stuart Dunmore (University of Edinburgh | Ollscoil Dhún Éideann )

 

 

Abstract available here / Achoimre ar fáil anseo: stuart-dunmore-abstract

Gwennan Higham  (Swansea University | Prifysgol Abertawe)

 

 

Abstract available here / Achoimre ar fáil anseo: gwennan-higham-abstract

Holly Kennard (Oxford University | Ollscoil Oxford)

 

 

Abstract available here / Achoimre ar fáil anseo: holly-kennard-abstract

Noel Ó Murchadha (Coláiste na Tríonóide, Bhaile Átha Cliath | Trinity College Dublin)

 

 

Abstract available here / Achoimre ar fáil anseo: noel-o-murchadha-abstract