Celtic Sociolinguistics Symposium III

16 – 17 November | Samhain 2018

Áras na Gaeilge

National University of Ireland, Galway | Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Sponsors to be announced | Urraitheoirí le fógairt

Call for Papers | Gairm ar pháipéir

Call for papers available here | Gairm ar pháipéir ar fáil anseo

Clár / Programme

Conference schedule to follow | Clár comhdhála le teacht

Ionad / Venue

Information to follow | Eolas le teacht

Príomhchainteoirí / Keynote Speakers